Pravidla Vánoční soutěže – Adventní kalendář

Soutěž „Adventní kalendář“ je pořádaná organizátorem (úniková hra Hugo Koumes, Tereza Broklová, IČ 01379372). Termín trvání soutěže je od 29.11.2021 do 24.12.2021, celkem bude rozdáno 24 cen.

Soutěžní mechanismus: Do soutěže jsou zařazeny všechny soutěžní odpovědi odeslané přes soutěžní formulář v termínu trvání soutěže na odkazu https://forms.gle/QGvwrtC1JZqgnR3d7 a které mají správné odpovědi na všechny soutěžní otázky. Každý den od 1.12.2021 do 24.12.2021 bude vylosován 1 výherce, který získá cenu příslušnou pro daný den. Seznam cen je uveřejněn v soutěžním formuláři. Změna cen vyhrazena. Každá zaregistrovaná e-mailová adresa může vyhrát pouze 1x.

Pro účast v soutěži je nutné správně vyplnit soutěžní formulář přes odkaz https://forms.gle/QGvwrtC1JZqgnR3d7. Poslední otázka „Níže nám zanechte e-mail pro kontaktování v případě výhry :-)“ sbírá osobní údaje o soutěžících, abychom je mohli kontaktovat v případě výhry a jejího předání. Účastí v soutěži a poskytnutím e-mailové adresy soutěžící poskytuje SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., Souhlasí s tím, aby organizátor zpracovával a evidoval osobní údaje (kontaktní údaje, e-mailovou adresu). Organizátor se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Osobní údaje  jsou zabezpečeny proti zneužití. Soutěžící zároveň poskytuje SOUHLAS s užitím poskytnuté e-mailové adresy pro margetingové účely poskytovatelům cen do soutěže „Adventní kalendář!.

V Praze dne 28.11.2021